Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 được tiến hành vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật). Đây là sự kiện quan trọng của đất nước ta, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, cũng cố và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

    Công tác tuyên truyền được chia thành 3 đợt gồm đợt 1 (từ ngày 15/01/2021 đến ngày 15/3/2021) đây là thời điểm tuyên truyền các văn bản liên quan đên bầu cử và lên kế hoạch tuyên truyền; đợt 2 (từ ngày 16/3 đến ngày 23/5/2021) tập trung cao cho công tác tuyên truyền từ hệ thống loa truyền thanh đến hệ thống tuyên truyền trực quan; đợt 3: (từ ngày 24/3 đến ngày 10/6/2021) tuyên truyền kết quả bầu cử. Đến nay ủy ban bầu cử xã Thạch Sơn đã tiến hành tuyên truyền trên hệ thống thông tin như Đài truyền thanh xã các nội dung, văn bản liên quan đến cuộc bầu cử, lên áp phích cổ động ý nghĩa và trách nhiệm, quyền lợi của mỗi cử tri khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đặc biệt là thành lập các ban bầu cử thực hiện các nhiệm vụ bầu cử đồng thời đang hoàn thiện các bước thủ tục theo đúng quy định của các cấp và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ ứng cử viên.

              Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tuyên truyền bầu cử

Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID -19. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trước tình hình đó đòi hỏi sự chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và vững bền.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao, việc triển khai nhiệm vụ tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng vừa nêu rõ được các thông tin như ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vừa nêu rõ được các thông tin về các tiêu chí để tham gia ứng cử và công tác chuẩn bi các thủ tục hồ sơ…vừa nêu rõ được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tự giác tham gia bầu, lựa chọn, bầu những người tiêu biểu có đức, có tài có uy tín đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. vừa tạo không hí phấn khởi thực sự mang lại cho nhân dân một ngày bầu cử thực sự trở thành một ngày hội của toàn dân.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 74.739
    Online: 11