Tập trung thực hiện xây dựng các tiêu chí NTM trong tuần

Hưởng ứng đợt cao điểm về Xây dựng Nông thôn mới, trong tuần qua các thôn đã đồng loạt ra quân chỉnh trang các tuyến đường giao thông, tháo dỡ và xây dựng lại hàng rào, xây dựng mương, rãnh thoát nước, xây dựng bồn trồng cây hàng rào xanh, cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế vườn hộ…cụ thể như sauL:

          Thôn Sơn Hà tuần qua đã tập trung xây dựng hoàn thiện 30m hang rào của hộ ông Nguyễn Bá Mai, ông Nguyễn Bá Tý và ông Phạm Viết Xuân tại cụm dân cư số 4; Giải tỏa hành lang, làm mặt bằng tuyến đường từ nhà ông Kinh Nghĩa đến nhà ông Công Mặc dài 60m; Tháo dỡ và xây hoàn trả 46m hàng rào xây thoáng cho hộ ông nguyễn Bá Luân; đổ 90m lề đường tuyến đi nhà Công Long; chặt phá vườn tạp hộ ông Nguyễn Quang Hà và xây 65m tường rào cho hộ anh Nguyễn Công Tuấn.

Thôn Tân Hợp vận động nhân dân san sửa 250m lề đường tuyến từ nhà ông Bá Cảnh đến nhà anh Bá Trung; tuyến từ nhà ông Phan Tứ đến nhà bà Thủy dài 100m; san sửa và trông cây hàng rào xanh dọc tỉnh lộ 20 củ dài 1500m và cải tạo chỉnh trang vườn cho 4 hộ (gồm hộ: ông Trần Công Nhuận, Nguyễn Bá Dũng, Phan Văn Khôi và Nguyễn Hữu Lợi) ; đã  huy động 252 lượt người dân tham gia.

Tại thôn Đình Hàn đã huy động 25 hội viên Hội CCB tham gia cải tạo vườn tạp cho hội viên Nguyễn Bá Thanh, Huy đông 20 hộ dân trong cụm cải tạo vườn tạp cho hộ anh Nguyễn Doãn Hà; phát quang tuyến đường từ nhà Bá Phú đến Mai Nhật, xây nhà vệ sinh tại hội quán; chặt phá cây tạp và xây dựng 70m hàng rào thoáng cho hộ chị nguyễn Thị Long . Thôn Tri Khê trong hai ngày 11,12/3 tập trung chặt phá vườn tạp cho hộ anh Nguyễn Phi Hoàng, ông Trương Hữu Tuyết, Nguyễn Phi Lộc, làm mương thoát nước trước cổng nhà ông Phạm Quế, các ngày còn lại trong tuần tập trung đào góc cây những vườn đã chặt phá, trồng cây bóng mát tại khuôn viên hội quán và san sửa mặt bằng chuẩn bị xây mương thoát nước. Thôn Sơn Tiến phá dỡ và xây dựng 40m hàng rào cho hộ bà Trần Thị Hà; đổ lề đường bê tông từ ngõ anh Hữu Hạnh đến anh Bá Thành dài 200m và tuyến từ nhà Công Thanh đến Nhà ông Lê Văn Xuân dài 160m; xây bồn hoa và trồng cây hàng rào xanh tại hội quán. Thôn Sông Hải đổ mặt bằng mở rộng tuyến đường từ hội quán thôn Vạn Đò đến hội quán thôn; mở rộng bờ kè làm đường 5m và trồng cây hàng rào xanh.

          Thôn Vạn Đò chỉnh trang vườn ông Hữu Nậy, vườn Bà Hường; xây 40m hàng rào và bồn hoa trước nhà anh Quốc Vĩnh, 136m hàng rào thoáng nhà ông Nậy và bà Hường; di dời công trình phụ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh, san sửa 180m lề đường giao thông.

Trong tuần qua 7/8 thôn đã ra quân thực hiện các phần việc đã đăng ký theo kế hoạch và đạt được kết quả rất cao. Chỉ đạo, BQL NTM xã biểu dương tinh thần hưởng ứng cao của Ban cán sự các và toàn thể nhân dân xã nhà. Và đặc biệt biểu dương tinh thần tự giác, tự nguyện của các hộ dân đã hiến đất, hàng rào để nấn tuyến đường giao thông và ngày công để xây dựng NTM tiêu biểu như: Ở thôn Sơn Hà hộ ông Nguyễn Bá Luân, Nguyễn Bá Mai, Phạm Viết Xuân, Nguyễn Bá Tý; Thôn Đình Hàn có các hộ: Hoàng Đình Anh, Nguyễn Bá Thanh(hồng), Lê Thị Lưu, Nguyễn Bá Quế, Nguyễn Thị Long (Nhung), Nguyễn Doãn Hà, và nguyễn Bá Dơi; thôn Sơn Tiến có hộ bà Trần Thị Hà.

Đây là những hộ dân tiêu biểu cho phong trào Xây dựng NTM tuần qua, mong rằng thời gian tiếp theo có nhiều hộ dân tiêu biểu hơn nữa trong xây dựng NTM, xin trân trọng cảm ơn./

NTM


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 82.136
Online: 11